مجموعه پوستر های منتخب و برگزیده نمایشگاه غزه ۹۳ در خانه گرافیک البرز

طی فراخوان، تعداد ۹۴ اثر از ۴۵ طراح به دبیرخانه خانه گرافیک البرز رسید؛ از میان آثار رسیده، ۳۷ اثر به نمایشگاه راه یافتند. ۵ اثر نیز از میان پوسترهای نمایشگاه منتخب شدند.

آقایان مهدی کفاش، احمد عزیزپور، آرش شایسته، وحید حسین خانی و محمد هادی عسکری فر، به عنوان منتخبین نمایشگاه معرفی شدند.
دبیرخانه دوماهانه های طراحی گرافیک خانه گرافیک البرز ضمن تشکر و قدردانی از همراهی هنرمندان با فراخوان، در زیر اسامی راه یافتگان به نمایشگاه را اعلام می کند:

مهدی کفاش/ احمد عزیزپور/ آرش شایسته/ داوود قورچایی/ عمران عبداللهی/ محمد هادی عسکری فر/ هادی مهاجری/ حمید زاهدنژاد/ حسین اسفندانی/ کوروش شریف/ مهدی گودرزی/ محمد تقی پور/ محمد رسول عسکری/ محمدرضا حافظی/ محمد متولی/ محسن راستی پور/ ناصر راد/ نوید ابوطالبی/ سجاد محمودی/ صوفیا کریم نژاد/ سروش حیدری/ وحید حسینخانی/ زهرا دریایی/ زینت طبسی

Vahid Hosseinkhani
Vahid Hosseinkhani
وحید حسینخانی ملقب به وحید گرافیک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *