عسل دیدگاه / طراحی لیبل و بسته بندی

تصویرسازی فتومونتاژ
گاو آهنین / تصویرسازی فتومونتاژ + مراحل اجرای ویدیویی
22/01/2019
پفک هندی آدلین
طراحی بسته پفک هندی آدلین
19/01/2019

عسل دیدگاه / طراحی لیبل و بسته بندی

طراح گرافیک : وحید حسینخانی

طراحی لیبل و بسته بندی های عسل دیدگاه با استفاده از کاغذ متالایز، طلاکوب برای لیبل و جعبه طلاکوب شده برای بسته بندی عسل دیدگاه

چاپ متالایز مناسب برای لیبل های محصولات غذایی و دارویی است که علاوه بر زیبایی و جلوه بیشتر نصبت به لیبل کاغذی مقاومت بیشتری در برابر آب و رطوبت دارد.

در چاپ لیبل عسل دیدگاه از کاغذ متالایز استفاده شده است.

عسل دیدگاه