تصویرسازی فتومونتاژ / در جستجوی گنج

پوستر خلیج فارس
خلیج، همیشه فارس است / پوستر
29/01/2019
پوستر مادر
ادویه زندگی, عشق مادر / پوستری برای مادر
28/01/2019

تصویرسازی فتومونتاژ / در جستجوی گنج

طراح پوستر : وحید حسینخانی

تکنیک : فتومونتاژ

در جستجوی گنج / تصویرسازی فتومونتاژ
تصویرسازی فتومونتاژ

تصویرسازی فتومونتاژ چیست؟

فتومونتاژ (به فرانسوی: photomontage) نوعی تکه چسبانی با عکس است. گاه، عکس‌های مختلف را چنان دقیق به هم مربوط می‌کنند که گویی عکسی بطور عادی با دوربین گرفته شده‌است.

گاهی از عکس ترکیبی نیز عکاسی می‌شود تا عکس نهایی یکدستی حاصل آید. تکنیک مشابهی نیز در نرم‌افزارهای ویرایش عکس بکارگرفته می‌شود.

منبع : ویکی‌پدیا