رعایت نکردن فاصله طولی | پوستر

اهدای عضو، اهدای زندگی / لطفا بعد از مرگ خود را ترشی نیندازید!
25/01/2019
پیتزا نظر
جعبه پیتزا | طراحی بسته بندی پیتزا نظر
22/01/2019

رعایت نکردن فاصله طولی، دلیل اصلی تصادف زنجیره ای

رعایت فاصله طولی در رانندگی

طراح پوستر : وحید حسینخانی

مقام های کسب شده این اثر

  • منتخب جشنواره بین‌المللی طراحی پوستر شجاعت بر خشم آلمان ۲۰۱۴ (  Mut zur wut 2014 )
  • رتبه دوم اولین جشنواره طراحی پوستر مسیر سپید (رهپویان سفر ایمن)
  • راه یافته به نمایشگاه و جشنواره پوستر ما

MAINTAIN A SAFE DRIVING DISTANCE!

Many people die each year in multiple car crashes, because the necessary driving distance is not being respected.

پوستر ایمنی