موسیو کندی / پروژه طراحی لیبل و بسته بندی پولکی و نبات

save nature poster
طبیعت را حفظ کنیم / پوستری برای حیوانات در حال انقراض
04/02/2019
پوستر خلیج فارس
خلیج العربی؟ !!! / پوستر
01/02/2019

موسیو کندی / پروژه طراحی لیبل و بسته بندی پولکی و نبات

طراح گرافیک : وحید حسینخانی

مجموعه پروژه های طراحی شده لیبل و بسته بندی های نبات های ساده و نبات زعفرانی موسیو کندی
این لیبل ها معمولا از جنس متالایز و طلاکوب می باشند.

نبات موسیو کندی

طراحی کاور نبات شاخه ای موسیو کندی، با استفاده از طراحی و ساخت یک شخصیت که با کلمه موسیو نیز شباهت معنایی داشته باشد.