خامه پینوک

بسته بندی محصولات لبنی پینوک | Pinok

طراح گرافیک : وحید حسینخانی

طراحی بسته بندی های خامه رولی و خامه قنادی پینوک به سفارش کارخانه محصولات لبنیانی پینوک | Pinok