جعبه پیتزا | طراحی بسته بندی پیتزا نظر

جعبه پیتزا | طراحی بسته بندی پیتزا نظر

طراح گرافیک : وحید حسینخانی

طراحی جعبه پیتزا نظر و چاپ آبشور با استفاده از دو رنگ آبی و سبز روی مقوای سخت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *