روزه خواری در انظار / مجموعه پوستر های ماه رمضان

روزه خواری در انظار / مجموعه پوستر های ماه رمضان

مجموعه پوسترهایی به مناسب ماه مبارک رمضان با موضوع روزه خواری در انظار

منتخب اولین جشنواره خانه گرافیک البرز ۱۳۹۲

طراح پوستر : وحید حسینخانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *