روزه خواری در انظار / مجموعه پوستر های ماه رمضان

نمایشگاه پوسترهای فلسطین
تراژدی انسانی در غزه / پوسترهایی برای فلسطین
30/01/2019
پوستر خلیج فارس
خلیج، همیشه فارس است / پوستر
29/01/2019

روزه خواری در انظار / مجموعه پوستر های ماه رمضان

مجموعه پوسترهایی به مناسب ماه مبارک رمضان با موضوع روزه خواری در انظار

منتخب اولین جشنواره خانه گرافیک البرز ۱۳۹۲

طراح پوستر : وحید حسینخانی