السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ

کارفرما

دسته بندی

تاریخ اجرا

پوستری برای حضرت مهدی با تکنیک ساخت کانسبت و عکس برداری

ایده پردازی پ و اجرا : وحید حسینخانی

عکاس: معصومه فرهادزاده