بسته‌بندی محصولات پروتئینی نامینو

کارتن مقوایی نامینو اثر وحید حسینخانی

کارفرما

صنایع غذایی نامینو

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۷