بسته بندی نمک پاش های دلسا

کارتن نمک پاش دلسا اثر وحید حسینخانی

کارفرما

دلسا

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۶

طراحی بسته بندی نمک پاش های دلسا. این کارتن ها به صورت تک رنگ و آبشور چاپ شد.