سی دی بهار جاهد

کارفرما

امیرمسعود امیری

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۷

طراحی کاور سی دی آلبوم بهار جاهد