لوگو سایت قلعه پوستر

لوگو سایت قلعه پوستر PosterCastle.com طراح وحید حسینخانی

کارفرما

دسته بندی

تاریخ اجرا

طراحی لوگو برای سایت قلعه پوستر که یکی از زیر مجموعه برندهای سایت پالت رنگ است. این سایت دقیقا به پوستر می پردازه و طرحان پوستر جهان را دور هم گرد آورده است.