لوگو سلطان الرضا

لوگو سلطان الرضا اثر وحید حسینخانی

کارفرما

سلطان الرضا

دسته بندی

تاریخ اجرا

۱۳۹۶

طراحی لوگو سلطان الرضا برای شرکت تولیدی فلاسک های چایی با برند سلطان الرضا!